Dự báo thời tiết Ba Tơ

Nhiệt độ 25°

Cảm giác như 26°

Ba Tơ

Có mây đen u ám

Mây thưa
Thứ 6
Ngày 26/04
Mưa vừa
25° | 39°
mưa vừa
Thứ 7
Ngày 27/04
Mưa vừa
25° | 39°
mưa vừa
CN
Ngày 28/04
Mưa vừa
25° | 37°
mưa nhẹ