Dự báo thời tiết Cư M'gar

Nhiệt độ 29°

Cảm giác như 32°

Cư M'gar

Có mây đen u ám

Thứ 2
Ngày 27/05
Mưa vừa
22° | 33°
mưa nhẹ
Thứ 3
Ngày 28/05
Mưa vừa
22° | 32°
mưa nhẹ
Thứ 4
Ngày 29/05
Mưa vừa
22° | 29°
mưa vừa