Dự báo thời tiết Quảng Nam

Nhiệt độ 30°

Cảm giác như 34°

Quảng Nam

Có mây đen u ám

CN
Ngày 23/06
Mưa vừa
25° | 28°
mưa vừa
Thứ 2
Ngày 24/06
Mưa vừa
25° | 30°
mây đen u ám
Thứ 3
Ngày 25/06
Mưa vừa
25° | 28°
mưa nhẹ