Dự báo Thời tiết Quảng Nam

25°

Cảm giác như 26°
mây rải rác

mây rải rác

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

37°

Nhiệt độ cao nhất

86.1%

Độ ẩm

1.73 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:25/18:02

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quảng Nam
35.9° / 41.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quảng Nam
26.4° / 29.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quảng Nam
25.1° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quảng Nam
31.5° / 36°

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mây rải rác

3:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mây rải rác

4:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 85 %

mây rải rác

5:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 85 %

mây rải rác

6:00 am

26.3° / 26.7°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây rải rác

7:00 am

27.8° / 30.6°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây rải rác

8:00 am

31.3° / 35.5°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 am

33.1° / 38°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 52 %

mây cụm

10:00 am

35.1° / 40.6°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 48 %

mây rải rác

11:00 am

36.9° / 41.2°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây cụm

12:00 pm

36.8° / 41.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

35.1° / 40.8°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 49 %

mây cụm

2:00 pm

35.2° / 41.7°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 48 %

mây thưa

3:00 pm

33° / 38°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 54 %

mây rải rác

4:00 pm

32.7° / 37.7°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây rải rác

5:00 pm

31.8° / 36°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 64 %

mây rải rác

6:00 pm

29.9° / 34.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mây rải rác

7:00 pm

29.7° / 33.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mây rải rác

8:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 73 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27.7° / 30.1°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 75 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

27° / 29.4°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 77 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

27.3° / 29.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 77 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

27.3° / 29.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 76 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

27.7° / 27.6°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 76 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

27.9° / 29.4°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 29.8°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mây cụm

4:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây cụm

5:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây rải rác

6:00 am

27.6° / 28.4°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 70 %

mây rải rác

7:00 am

31° / 32.1°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây rải rác

8:00 am

33.6° / 36.5°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 47 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

36.7° / 39.4°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 41 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

38° / 41.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 39 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

37.2° / 42.5°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 40 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

36.5° / 41°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 44 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

36.2° / 41.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 46 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

36.8° / 42.3°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây thưa

3:00 pm

36.6° / 42°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây rải rác

4:00 pm

34° / 38°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây rải rác

5:00 pm

30.3° / 34.2°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 68 %

mây cụm

6:00 pm

29.8° / 34.2°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 71 %

mây cụm

7:00 pm

29.9° / 32°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây cụm

8:00 pm

29.9° / 32.5°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 32°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 31.1°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây cụm

12:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây cụm

1:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 25° / 36° 7.09 m/s 46% 1006 hPa 0 mm
T6 26/04 bầu trời quang đãng 26° / 37° 7.49 m/s 40% 1004 hPa 0 mm
T7 27/04 mưa vừa 26° / 38° 7.77 m/s 41% 1004 hPa 2.57 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 25° / 37° 7.15 m/s 43% 1006 hPa 0.64 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 24° / 37° 7.42 m/s 41% 1005 hPa 3.24 mm
T3 30/04 mưa vừa 25° / 37° 9.48 m/s 41% 1004 hPa 3.16 mm

Chất lượng không khí tại Quảng Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

574.11

NH3

6.08

NO

0.04

NO2

8.23

O3

6.88

PM2.5

22.75

PM10

32.04

SO2

1.71