Dự báo thời tiết Bình Sơn

Nhiệt độ 34°

Cảm giác như 39°

Bình Sơn

Có mây đen u ám

CN
Ngày 23/06
Mưa vừa
25° | 30°
mưa vừa
Thứ 2
Ngày 24/06
Mưa vừa
25° | 30°
mây đen u ám
Thứ 3
Ngày 25/06
Mưa vừa
26° | 30°
mưa nhẹ