Dự báo Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

32.4°

Cảm giác như 36°
mây cụm

mây cụm

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

37.9°

Nhiệt độ cao nhất

53%

Độ ẩm

1.31 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

3.43

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Sơn - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Sơn - Quảng Ngãi
34.1° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Sơn - Quảng Ngãi
27.3° / 33.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Sơn - Quảng Ngãi
29.4° / 32.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Sơn - Quảng Ngãi
33.9° / 38.4°

Dự báo thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

32.2° / 36.8°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây cụm

9:00 am

34° / 36.1°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

34.3° / 38.4°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

35.7° / 39.3°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 46 %

mây cụm

12:00 pm

37° / 41.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.4° / 43°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.1° / 42.6°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 39.8°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.1° / 40.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.1° / 38°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 36.4°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 37°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.5° / 35°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 34.4°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.8° / 34°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 33.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 31.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 30.3°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.2° / 30.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây cụm

4:00 am

27.9° / 29.7°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây cụm

5:00 am

27.7° / 27.1°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mây cụm

6:00 am

27.3° / 30.3°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây cụm

7:00 am

30.7° / 33.9°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây cụm

8:00 am

32.3° / 37.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

9:00 am

35° / 40.6°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây cụm

10:00 am

36.1° / 41.9°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây cụm

11:00 am

36.7° / 42.3°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 45 %

mây cụm

12:00 pm

37.7° / 42.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.1° / 43.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

37° / 43.8°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.7° / 42.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây cụm

4:00 pm

34° / 41°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.3° / 37°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 68 %

mưa vừa

6:00 pm

29.2° / 34.5°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

27.4° / 30.9°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

27.1° / 30.1°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.4° / 26°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 26.8°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây cụm

11:00 pm

26.6° / 26.6°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây cụm

12:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 27.7°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 27.7°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 27.7°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 33°

Thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Sơn - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.5° / 37.8° 5.89 m/s 46% 1004 hPa 0.36 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.5° / 37.4° 5.39 m/s 45% 1004 hPa 7.91 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.1° / 37.4° 5.35 m/s 46% 1004 hPa 2 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.6° / 35.3° 5.14 m/s 51% 1004 hPa 1.51 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26° / 35.1° 5.2 m/s 52% 1003 hPa 1.97 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.9° / 34.8° 3.63 m/s 54% 1002 hPa 10.91 mm

Chất lượng không khí tại Bình Sơn - Quảng Ngãi

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

344.6

NH3

4.06

NO

1.15

NO2

3.73

O3

38.61

PM2.5

3.2

PM10

4.73

SO2

3.1