Dự báo thời tiết Cần Thơ

Nhiệt độ 34°

Cảm giác như 41°

Cần Thơ

Có mây đen u ám

Thứ 2
Ngày 27/05
Mưa vừa
27° | 37°
mưa nhẹ
Thứ 3
Ngày 28/05
Mưa vừa
27° | 34°
mưa vừa
Thứ 4
Ngày 29/05
Mưa vừa
27° | 34°
mưa nhẹ
Thứ 5
Ngày 30/05
Mưa vừa
27° | 35°
mưa nhẹ
Thứ 6
Ngày 31/05
Mưa vừa
27° | 35°
mưa nhẹ