Dự báo Thời tiết Cần Thơ

27.3°

Cảm giác như 29°
mây cụm

mây cụm

26.8°

Nhiệt độ thấp nhất

39.7°

Nhiệt độ cao nhất

69.3%

Độ ẩm

1.82 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.9°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:42/18:07

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cần Thơ
36° / 42°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cần Thơ
28.1° / 34.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cần Thơ
27.2° / 29.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cần Thơ
35.9° / 39.2°

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

28° / 29.1°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 69 %

mây cụm

3:00 am

27.2° / 29.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 70 %

mây cụm

4:00 am

27.8° / 29.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 am

27.9° / 29.5°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

27.2° / 30.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 am

29.7° / 33.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 am

32.5° / 36.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

35° / 38.7°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

10:00 am

36.9° / 40.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

11:00 am

37.1° / 41°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.1° / 42.5°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

1:00 pm

39.9° / 43.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 34 %

mưa nhẹ

2:00 pm

37° / 41.8°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.7° / 41.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.6° / 41.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.2° / 39.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.1° / 37.7°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 36.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 pm

30° / 35.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.7° / 35.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.7° / 35.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.1° / 34.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 75 %

mây cụm

12:00 am

29.9° / 34.8°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mây cụm

1:00 am

29.9° / 34.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 33.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

28.8° / 33.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mây cụm

4:00 am

28.1° / 32.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mây cụm

5:00 am

28.8° / 32.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mây cụm

6:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mây cụm

7:00 am

30.8° / 36.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 74 %

mây cụm

8:00 am

32.5° / 38.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

9:00 am

34.4° / 39.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

10:00 am

36.4° / 40.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

11:00 am

38.8° / 42.5°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

12:00 pm

39° / 43.9°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

1:00 pm

40.2° / 43°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 32 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.1° / 42.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

3:00 pm

39° / 41.8°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 36 %

mây cụm

4:00 pm

37.3° / 41.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 41 %

mây cụm

5:00 pm

35.9° / 40.1°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 46 %

mây cụm

6:00 pm

34.7° / 38.7°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 52 %

mây cụm

7:00 pm

32.9° / 37.5°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31.7° / 36.6°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

9:00 pm

31.1° / 36.4°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 66 %

mây rải rác

10:00 pm

30.6° / 35.8°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 68 %

mây rải rác

11:00 pm

30.2° / 36°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 71 %

mây rải rác

12:00 am

30.7° / 35.2°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 73 %

mây rải rác

1:00 am

29.4° / 34.3°

Thời tiết Cần Thơ

Điểm sương 75 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 39° 6.32 m/s 38% 1008 hPa 0.11 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 28° / 40° 5.03 m/s 37% 1007 hPa 0.27 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 28° / 40° 5.84 m/s 40% 1007 hPa 1.18 mm
CN 28/04 mây đen u ám 28° / 40° 5.23 m/s 47% 1009 hPa 0 mm
T2 29/04 mây đen u ám 28° / 39° 6.11 m/s 42% 1009 hPa 0 mm
T3 30/04 mây đen u ám 28° / 37° 5.22 m/s 46% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

423.91

NH3

7.41

NO

0.01

NO2

6.08

O3

27.54

PM2.5

7.52

PM10

11.87

SO2

1.4