Dự báo thời tiết An Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.9%
 • Lượng mưa
  3.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
T3 28/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  5.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:15
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  2.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16
T6 31/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.8%
 • Lượng mưa
  4.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:16
T7 01/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78%
 • Lượng mưa
  10.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:17
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.2%
 • Lượng mưa
  7.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/18:17

Lượng mưa An Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang 7 ngày tới

Thời tiết An Giang bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:15

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0