Dự báo Thời tiết Lâm Đồng

21.6°

Cảm giác như 21°
mây đen u ám

mây đen u ám

19.4°

Nhiệt độ thấp nhất

35.6°

Nhiệt độ cao nhất

98.3%

Độ ẩm

0.26 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.9°

Điểm ngưng

0

UV

1011 hPa

Áp suất

05:30/17:58

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lâm Đồng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lâm Đồng
33.1° / 34.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lâm Đồng
21° / 22.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lâm Đồng
20.1° / 20.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lâm Đồng
27.3° / 28.4°

Dự báo thời tiết Lâm Đồng hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

21.9° / 21.5°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

21° / 21.8°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21.5° / 21.1°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

20.5° / 21.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

20.1° / 20.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mây cụm

6:00 am

21° / 21.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 84 %

mây cụm

7:00 am

25.5° / 25.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 61 %

mây cụm

8:00 am

28.8° / 29°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 46 %

mây rải rác

9:00 am

31° / 30°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 40 %

mây rải rác

10:00 am

32.8° / 33°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 36 %

mây cụm

11:00 am

34.1° / 34.1°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 34 %

mây cụm

12:00 pm

36° / 35.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 33 %

mây rải rác

1:00 pm

35.1° / 35.5°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 32 %

mây rải rác

2:00 pm

34.8° / 34.5°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 36 %

mây thưa

3:00 pm

31.6° / 32.8°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 45 %

mây thưa

4:00 pm

29.6° / 30.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.8° / 28.5°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 25.6°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 23.3°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mây cụm

8:00 pm

22.4° / 23.2°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.5° / 22.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.2° / 23.9°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.8° / 22.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

21.3° / 22.1°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

21.1° / 22.2°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây cụm

2:00 am

21.3° / 21.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây rải rác

3:00 am

20° / 21.3°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây rải rác

4:00 am

20.6° / 21.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 93 %

mây cụm

5:00 am

20.1° / 21.2°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 90 %

mây rải rác

6:00 am

21.2° / 21°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 85 %

mây cụm

7:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 65 %

mây cụm

8:00 am

28.4° / 29.2°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 31.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 32.9°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 37 %

mây cụm

11:00 am

34.5° / 35°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 34 %

mây cụm

12:00 pm

35.1° / 35.1°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 32 %

mây cụm

1:00 pm

36° / 35.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 32 %

mây cụm

2:00 pm

34.6° / 34.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 36 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 33.7°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.6° / 31.9°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.2° / 29.9°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.8° / 25.3°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.5° / 23.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.5° / 23.3°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.7° / 22.1°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23.8°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.4° / 22.3°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 22.4°

Thời tiết Lâm Đồng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lâm Đồng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 20° / 35° 4.63 m/s 34% 1010 hPa 0.73 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 20° / 35° 4.19 m/s 34% 1009 hPa 0.45 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 20° / 35° 4.58 m/s 37% 1009 hPa 1.11 mm
CN 28/04 mây rải rác 20° / 35° 3.61 m/s 36% 1011 hPa 0 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 20° / 35° 4.01 m/s 36% 1010 hPa 2.31 mm
T3 30/04 mưa nhẹ 21° / 34° 2.6 m/s 41% 1009 hPa 4.06 mm

Chất lượng không khí tại Lâm Đồng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

297.07

NH3

1.33

NO

0

NO2

2.59

O3

20.21

PM2.5

9.02

PM10

12.54

SO2

0.54