Dự báo Thời tiết Trà Vinh

28.9°

Cảm giác như 31°
mây cụm

mây cụm

27.1°

Nhiệt độ thấp nhất

37.2°

Nhiệt độ cao nhất

72.6%

Độ ẩm

2.29 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:05

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trà Vinh
36.6° / 41.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trà Vinh
28.5° / 35.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trà Vinh
28.4° / 31.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trà Vinh
33.9° / 38.3°

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

28.9° / 31.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 72 %

mây cụm

2:00 am

29° / 31°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây cụm

3:00 am

28.1° / 32°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mây cụm

4:00 am

28.9° / 31.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mây cụm

5:00 am

28.3° / 31.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 31.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

30.3° / 35°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

8:00 am

32.2° / 36.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

34.2° / 38.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

10:00 am

36.6° / 40.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

37.6° / 41.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.5° / 42°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.2° / 42.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.4° / 41.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

3:00 pm

37° / 40.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.8° / 39.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 38.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 54 %

mây cụm

6:00 pm

31.7° / 36.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 64 %

mây cụm

7:00 pm

30.5° / 36.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 70 %

mây cụm

8:00 pm

31° / 36°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 72 %

mây cụm

9:00 pm

30.3° / 35.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây cụm

10:00 pm

31° / 35.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mây cụm

11:00 pm

29.9° / 35.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

29.2° / 34.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

29.9° / 34.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

28.7° / 33.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.3° / 32.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28.2° / 32.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây cụm

7:00 am

30.8° / 36.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 am

32.3° / 39°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 am

33.9° / 39.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

34.2° / 40°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

11:00 am

35.3° / 40.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.1° / 40.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.2° / 42°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.7° / 42.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 40 %

mây rải rác

3:00 pm

37.7° / 41.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 42 %

mây thưa

4:00 pm

35.1° / 40.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 46 %

mây thưa

5:00 pm

34.2° / 39.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 52 %

mây thưa

6:00 pm

32.5° / 37°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 61 %

mây thưa

7:00 pm

31.4° / 37°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mây thưa

8:00 pm

30.1° / 36.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mây rải rác

9:00 pm

30.3° / 36.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây thưa

10:00 pm

30.1° / 35°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mây thưa

11:00 pm

29.4° / 35.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mây rải rác

12:00 am

29° / 35.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 28° / 37° 6.45 m/s 42% 1008 hPa 0 mm
T6 26/04 mây đen u ám 28° / 37° 6.4 m/s 50% 1007 hPa 0 mm
T7 27/04 mây cụm 28° / 38° 6.91 m/s 41% 1007 hPa 0 mm
CN 28/04 mây đen u ám 28° / 37° 6.37 m/s 48% 1009 hPa 0 mm
T2 29/04 mây đen u ám 28° / 38° 7.31 m/s 43% 1009 hPa 0 mm
T3 30/04 mây đen u ám 28° / 38° 7.15 m/s 45% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Trà Vinh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.17

NH3

11.27

NO

0.03

NO2

13.02

O3

19.67

PM2.5

14.23

PM10

19.93

SO2

2.27