Dự báo Thời tiết Tây Ninh

28.6°

Cảm giác như 31°
mây rải rác

mây rải rác

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

42.1°

Nhiệt độ cao nhất

72.2%

Độ ẩm

2.99 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.4°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:38/18:07

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tây Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tây Ninh
37.9° / 41.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tây Ninh
29° / 36°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tây Ninh
27.2° / 30.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tây Ninh
39.8° / 42°

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

28.5° / 31.9°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mây rải rác

3:00 am

28.1° / 31.7°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mây rải rác

4:00 am

28.9° / 30.6°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 74 %

mây rải rác

5:00 am

27.4° / 30.9°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 77 %

mây rải rác

6:00 am

27.7° / 30.1°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 78 %

mây cụm

7:00 am

30° / 33.1°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mây cụm

8:00 am

31.3° / 37°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 61 %

mây rải rác

9:00 am

34.5° / 38.7°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 50 %

mây cụm

10:00 am

36.6° / 40.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 41 %

mây cụm

11:00 am

38.4° / 42°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 35 %

mây cụm

12:00 pm

39.7° / 43.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 32 %

mây cụm

1:00 pm

41.6° / 44.8°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 29 %

mây cụm

2:00 pm

41.4° / 44.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 27 %

mây cụm

3:00 pm

42.5° / 44.3°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 25 %

mây cụm

4:00 pm

41.3° / 43.1°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 26 %

mây cụm

5:00 pm

39.3° / 41.3°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 31 %

mây cụm

6:00 pm

35.5° / 38.8°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 41 %

mây cụm

7:00 pm

33.2° / 36.4°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 50 %

mây cụm

8:00 pm

31.3° / 36.4°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 59 %

mây cụm

9:00 pm

30.4° / 35.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 66 %

mây cụm

10:00 pm

30.2° / 35.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

30° / 35.8°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 am

29.7° / 34.1°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 76 %

mây rải rác

1:00 am

29° / 35°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 78 %

mây rải rác

2:00 am

29.1° / 33.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 79 %

mây thưa

3:00 am

28.5° / 33.9°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 80 %

mây thưa

4:00 am

28.4° / 32.8°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 81 %

mây rải rác

5:00 am

28.4° / 32.7°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 82 %

mây rải rác

6:00 am

28.2° / 32.4°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 82 %

mây rải rác

7:00 am

30.2° / 35.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mây rải rác

8:00 am

32.6° / 37°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

9:00 am

34.2° / 39.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

10:00 am

36° / 41.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 44 %

mây cụm

11:00 am

38.1° / 42.8°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 38 %

mây cụm

12:00 pm

39.4° / 43.5°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 33 %

mây cụm

1:00 pm

41.9° / 44.3°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 30 %

mây cụm

2:00 pm

40° / 44.9°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 30 %

mây đen u ám

3:00 pm

39° / 42.1°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 31 %

mây đen u ám

4:00 pm

38.2° / 41.3°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

5:00 pm

38.3° / 42°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

6:00 pm

36.9° / 39.7°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

7:00 pm

34° / 38.9°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

8:00 pm

32.6° / 36.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.4° / 36°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.1° / 35.2°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

11:00 pm

30.1° / 35°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mây cụm

1:00 am

29.3° / 34.4°

Thời tiết Tây Ninh

Điểm sương 74 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Tây Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 27° / 42° 8.16 m/s 35% 1008 hPa 0 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 28° / 41° 6.6 m/s 38% 1007 hPa 0.58 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 28° / 41° 5.36 m/s 37% 1007 hPa 1.06 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 28° / 40° 6.98 m/s 44% 1009 hPa 0.3 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 29° / 40° 6.54 m/s 43% 1009 hPa 1.46 mm
T3 30/04 mưa nhẹ 28° / 41° 7.01 m/s 43% 1008 hPa 0.12 mm

Chất lượng không khí tại Tây Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

390.53

NH3

4.37

NO

0

NO2

5.66

O3

29.68

PM2.5

7.38

PM10

10.53

SO2

2.5