Dự báo Thời tiết Bình Dương

28.1°

Cảm giác như 32°
mây cụm

mây cụm

26.4°

Nhiệt độ thấp nhất

41.1°

Nhiệt độ cao nhất

73.2%

Độ ẩm

3.08 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:38/18:06

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Dương
37.8° / 41.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Dương
29.2° / 35.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Dương
27.4° / 30.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Dương
38° / 40.6°

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 73 %

mây cụm

2:00 am

28° / 32.5°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 74 %

mây cụm

3:00 am

29° / 31.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 75 %

mây cụm

4:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây cụm

5:00 am

27.9° / 30.9°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 80 %

mây cụm

6:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 80 %

mây cụm

7:00 am

29.9° / 34.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 am

31.2° / 36.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 61 %

mây cụm

9:00 am

34.5° / 38.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây rải rác

10:00 am

36.5° / 40°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 41 %

mây cụm

11:00 am

38.4° / 41.5°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 35 %

mây cụm

12:00 pm

39° / 43.6°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 32 %

mây cụm

1:00 pm

40.5° / 43.1°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 29 %

mây cụm

2:00 pm

41.7° / 44.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 27 %

mây cụm

3:00 pm

41.9° / 44.8°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 26 %

mây cụm

4:00 pm

40° / 43°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 31 %

mây cụm

5:00 pm

37.5° / 40.8°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 37 %

mây cụm

6:00 pm

34.5° / 37.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 46 %

mây cụm

7:00 pm

33° / 36.1°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 56 %

mây cụm

8:00 pm

31.4° / 35.5°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 36°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.8° / 35.6°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây cụm

11:00 pm

30.2° / 35.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 am

29.7° / 36°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 76 %

mây cụm

1:00 am

29.1° / 34°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây cụm

2:00 am

29.4° / 34.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 78 %

mây rải rác

3:00 am

28.1° / 33.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 79 %

mây thưa

4:00 am

28.6° / 33°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây thưa

5:00 am

28.5° / 32.9°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây rải rác

6:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây rải rác

7:00 am

30.1° / 35°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 73 %

mây rải rác

8:00 am

32.5° / 37.4°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

9:00 am

34.3° / 39°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

10:00 am

36.1° / 41°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

11:00 am

38.8° / 42.8°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 37 %

mây cụm

12:00 pm

40° / 43.9°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 33 %

mây cụm

1:00 pm

40.2° / 44.1°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 30 %

mây cụm

2:00 pm

40.3° / 44.1°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 30 %

mây đen u ám

3:00 pm

40° / 43.2°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 29 %

mây đen u ám

4:00 pm

39.6° / 43°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 32 %

mây đen u ám

5:00 pm

38.3° / 41.8°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

6:00 pm

36° / 39.9°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

7:00 pm

33.1° / 37.8°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

8:00 pm

32.5° / 36.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 pm

32° / 36.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 pm

30° / 35.3°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

11:00 pm

30° / 34.5°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

12:00 am

30.7° / 34.7°

Thời tiết Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 27° / 41° 9.23 m/s 35% 1008 hPa 0 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 28° / 40° 7.11 m/s 37% 1007 hPa 0.61 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 28° / 42° 7.38 m/s 38% 1007 hPa 0.19 mm
CN 28/04 mây rải rác 29° / 41° 6.97 m/s 44% 1009 hPa 0 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 29° / 40° 7.08 m/s 41% 1009 hPa 1.89 mm
T3 30/04 mây đen u ám 28° / 40° 6.84 m/s 43% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Bình Dương

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

520.71

NH3

6.14

NO

0

NO2

17.65

O3

16.81

PM2.5

12.93

PM10

18.25

SO2

9.06