Dự báo Thời tiết Hoà Bình

24.6°

Cảm giác như 25°
mây rải rác

mây rải rác

22°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

91.5%

Độ ẩm

0.28 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:32/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hoà Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hoà Bình
32° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hoà Bình
26.7° / 31.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hoà Bình
23.8° / 24.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hoà Bình
33° / 40.4°

Dự báo thời tiết Hoà Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 am

24.9° / 25.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 90 %

mây rải rác

1:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 24.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 24.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 93 %

mây thưa

4:00 am

23.9° / 24.6°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây thưa

5:00 am

23.1° / 24.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây thưa

6:00 am

23.6° / 24.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 96 %

mây thưa

7:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mây thưa

8:00 am

27.7° / 30.6°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 80 %

mây rải rác

9:00 am

29.5° / 34.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 71 %

mây rải rác

10:00 am

32.9° / 37.4°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 63 %

mây rải rác

11:00 am

33.5° / 39.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 57 %

mây rải rác

12:00 pm

34.3° / 41.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 53 %

mây thưa

1:00 pm

35.9° / 42.1°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 51 %

mây thưa

2:00 pm

34.3° / 42°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

35.5° / 42.1°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 52 %

mây rải rác

4:00 pm

35.7° / 42.9°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 52 %

mây rải rác

5:00 pm

33° / 40°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 61 %

mây rải rác

6:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 70 %

mây rải rác

7:00 pm

30.5° / 36.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 74 %

mây rải rác

8:00 pm

29.5° / 35.8°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mây thưa

9:00 pm

28.1° / 34°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây thưa

10:00 pm

28.5° / 32.6°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 87 %

mây thưa

11:00 pm

28° / 31.8°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mây thưa

12:00 am

27.2° / 31.9°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây thưa

1:00 am

28° / 31°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 91 %

mây rải rác

2:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây rải rác

3:00 am

27.5° / 27.6°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 92 %

mây cụm

4:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 94 %

mây rải rác

5:00 am

26.8° / 27.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây rải rác

6:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 95 %

mây rải rác

7:00 am

27.9° / 31.1°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 89 %

mây rải rác

8:00 am

29.6° / 34.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây cụm

9:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 am

32.8° / 39.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 68 %

mây cụm

11:00 am

34.9° / 41.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 58 %

mây cụm

12:00 pm

37° / 43°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

37.2° / 44.5°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 49 %

mây rải rác

2:00 pm

36.4° / 43.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 52 %

mây rải rác

3:00 pm

37.1° / 44.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 47 %

mây rải rác

4:00 pm

37° / 44.8°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 49 %

mây rải rác

5:00 pm

35.9° / 42.2°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 57 %

mây rải rác

6:00 pm

33.6° / 40.3°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 66 %

mây rải rác

7:00 pm

31.9° / 38.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 73 %

mây thưa

8:00 pm

30.4° / 37.5°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 79 %

mây thưa

9:00 pm

29.1° / 36°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 84 %

mây thưa

10:00 pm

28.4° / 34.9°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 88 %

mây thưa

11:00 pm

27.4° / 32.7°

Thời tiết Hoà Bình

Điểm sương 91 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Hoà Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 23° / 35° 2.79 m/s 57% 1005 hPa 1.42 mm
T6 26/04 mây cụm 26° / 37° 3.38 m/s 58% 1003 hPa 0 mm
T7 27/04 mây rải rác 26° / 40° 2.77 m/s 50% 1002 hPa 0 mm
CN 28/04 mây rải rác 26° / 39° 3.27 m/s 59% 1004 hPa 0 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 26° / 40° 3.57 m/s 55% 1003 hPa 0.54 mm
T3 30/04 mây thưa 27° / 39° 3.23 m/s 54% 1001 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Hoà Bình

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

747.68

NH3

7.22

NO

0.1

NO2

8.48

O3

3.67

PM2.5

29.09

PM10

37.8

SO2

1.15