Dự báo Thời tiết Lai Châu

24.4°

Cảm giác như 24°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.5°

Nhiệt độ thấp nhất

30.7°

Nhiệt độ cao nhất

97.9%

Độ ẩm

0.53 m/s

Gió

9.062 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:23/18:44

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lai Châu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lai Châu
29.2° / 37.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lai Châu
23.6° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lai Châu
24.8° / 25.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lai Châu
26.1° / 27.6°

Dự báo thời tiết Lai Châu hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 am

24.4° / 24.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 24.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.2° / 35.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 81 %

mưa vừa

11:00 am

30.2° / 37.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 80 %

mưa vừa

12:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa vừa

1:00 pm

29.8° / 36.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 87 %

mưa vừa

2:00 pm

29.7° / 36.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 85 %

mưa vừa

3:00 pm

29.4° / 35°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 32.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.5° / 27.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.2° / 26°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.3° / 27.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.4° / 26.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.8° / 26.7°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.9° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.8° / 32°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.8° / 27°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.1° / 25.9°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.6° / 25.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.5° / 25.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25.2°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.6°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25.1°

Thời tiết Lai Châu

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lai Châu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24° / 30° 1.94 m/s 84% 1008 hPa 14.48 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 24° / 27° 1.63 m/s 93% 1009 hPa 5.01 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 24° / 32° 1.78 m/s 65% 1004 hPa 4.39 mm
T3 28/05 mưa vừa 25° / 31° 1.44 m/s 89% 1002 hPa 7.42 mm
T4 29/05 mưa vừa 25° / 30° 1.37 m/s 87% 1002 hPa 13.86 mm
T5 30/05 mưa vừa 24° / 32° 1.46 m/s 82% 1002 hPa 12.79 mm

Chất lượng không khí tại Lai Châu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

433.92

NH3

0.69

NO

0

NO2

0.68

O3

26.46

PM2.5

3.73

PM10

3.81

SO2

0.06