Dự báo Thời tiết Bình Thuận

26°

Cảm giác như 26°
mây rải rác

mây rải rác

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

34.2°

Nhiệt độ cao nhất

87.3%

Độ ẩm

1.53 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/17:59

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Thuận
33.7° / 39.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Thuận
26.8° / 31.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Thuận
26.7° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Thuận
31.9° / 37.9°

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

26.5° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây rải rác

3:00 am

26.7° / 26.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây rải rác

4:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây cụm

5:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây cụm

6:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 am

29° / 32°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 am

30.8° / 35.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 65 %

mây rải rác

9:00 am

32.9° / 36.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 58 %

mây rải rác

10:00 am

33.8° / 38.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây rải rác

11:00 am

34.7° / 39.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

34.4° / 39.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 52 %

mây cụm

1:00 pm

34.4° / 39.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 53 %

mây cụm

2:00 pm

33.8° / 39.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 38.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 59 %

mây rải rác

4:00 pm

32.4° / 39°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây rải rác

5:00 pm

31.3° / 38°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây rải rác

6:00 pm

30° / 35.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 76 %

mây rải rác

7:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây rải rác

8:00 pm

28.4° / 33.9°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây cụm

9:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây cụm

10:00 pm

28.6° / 32°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 30.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây cụm

5:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mây cụm

6:00 am

27° / 26°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây cụm

7:00 am

29.8° / 33.4°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mây cụm

8:00 am

31.7° / 37°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

32.2° / 37.3°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 39.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 39.1°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 41°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 39.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 54 %

mây cụm

2:00 pm

34.1° / 39.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 55 %

mây rải rác

3:00 pm

33.6° / 38.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 56 %

mây cụm

4:00 pm

32° / 38.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 61 %

mây cụm

5:00 pm

31.8° / 38°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 35.2°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 34.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.7° / 33.5°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 33.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 32.8°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 31.6°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 31.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 30.7°

Thời tiết Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 26° / 34° 5.95 m/s 53% 1009 hPa 0 mm
T6 26/04 mây đen u ám 26° / 34° 5.43 m/s 54% 1008 hPa 0 mm
T7 27/04 mây cụm 26° / 35° 6.27 m/s 50% 1008 hPa 0 mm
CN 28/04 mây cụm 27° / 35° 5.61 m/s 53% 1010 hPa 0 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 26° / 34° 6.52 m/s 54% 1009 hPa 0.95 mm
T3 30/04 mây đen u ám 26° / 35° 7.31 m/s 60% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Bình Thuận

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

594.14

NH3

4.75

NO

0.02

NO2

11.65

O3

13.23

PM2.5

17.76

PM10

20.85

SO2

1.86