Dự báo Thời tiết Quảng Ngãi

25.8°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

38.4°

Nhiệt độ cao nhất

85%

Độ ẩm

2.62 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

0

UV

1006 hPa

Áp suất

05:24/18:00

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quảng Ngãi
36.1° / 43°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quảng Ngãi
25.4° / 26°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quảng Ngãi
26° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quảng Ngãi
33.4° / 38.3°

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.4° / 33.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 63 %

mây rải rác

9:00 am

34° / 37.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây rải rác

10:00 am

37° / 40.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 46 %

mây thưa

11:00 am

37.1° / 43.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây rải rác

12:00 pm

38.4° / 43.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 42 %

mây rải rác

1:00 pm

37.8° / 43.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 45 %

mây rải rác

2:00 pm

35.9° / 41.5°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây rải rác

3:00 pm

33.3° / 38.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây cụm

4:00 pm

31.3° / 36.1°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 64 %

mây cụm

5:00 pm

33.5° / 38°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây cụm

6:00 pm

31° / 35.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây cụm

7:00 pm

29.7° / 32.6°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.7° / 30.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 pm

26.2° / 26.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây rải rác

10:00 pm

27.2° / 29.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mây rải rác

11:00 pm

26.3° / 26.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mây rải rác

12:00 am

26° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây rải rác

1:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây rải rác

2:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

25.3° / 26.4°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

26.4° / 26.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

26.2° / 26.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

30.6° / 34°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

34.9° / 37°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

36.8° / 41.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

38° / 45°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 41 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

39.7° / 45.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 40 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

38.3° / 44.8°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 42 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

37° / 42.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 46 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

36.7° / 42°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

35° / 39.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây rải rác

4:00 pm

31.1° / 36.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây cụm

5:00 pm

31.8° / 36.3°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mây cụm

6:00 pm

29.3° / 34.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây cụm

7:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

mây cụm

8:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

26.2° / 26.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 27.9°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25° / 38° 6.71 m/s 43% 1006 hPa 0.16 mm
T6 26/04 mưa vừa 25° / 39° 6.63 m/s 40% 1004 hPa 3.44 mm
T7 27/04 mưa vừa 25° / 39° 7.15 m/s 40% 1004 hPa 4.68 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 25° / 37° 6.87 m/s 46% 1006 hPa 1.99 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 25° / 37° 6.3 m/s 45% 1006 hPa 2.2 mm
T3 30/04 mưa vừa 24° / 37° 5.57 m/s 43% 1004 hPa 7.41 mm

Chất lượng không khí tại Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

390.53

NH3

4.56

NO

0

NO2

5.83

O3

27.54

PM2.5

10.34

PM10

13.46

SO2

2.92