Dự báo Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

30.1°

Cảm giác như 37°
mây thưa

mây thưa

27.9°

Nhiệt độ thấp nhất

39°

Nhiệt độ cao nhất

89.8%

Độ ẩm

3.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

28.4°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:04

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại TP.Hồ Chí Minh
36.4° / 41.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại TP.Hồ Chí Minh
29.1° / 35.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại TP.Hồ Chí Minh
28.6° / 32°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại TP.Hồ Chí Minh
34.7° / 38.1°

Dự báo thời tiết TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

30.3° / 38°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây thưa

2:00 am

31° / 37.5°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 86 %

mây rải rác

3:00 am

29.6° / 37°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây rải rác

4:00 am

29.5° / 34.2°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 83 %

mây cụm

5:00 am

29° / 32.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây cụm

6:00 am

28.7° / 32°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây cụm

7:00 am

29.7° / 34.9°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây cụm

8:00 am

31.6° / 37°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 61 %

mây cụm

9:00 am

33.4° / 38.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

36.6° / 39.2°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 43 %

mây cụm

11:00 am

37° / 41.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 37 %

mây cụm

12:00 pm

39.6° / 42.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

1:00 pm

39° / 43.9°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 33 %

mây cụm

2:00 pm

39.8° / 42.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 34 %

mây rải rác

3:00 pm

38.2° / 42.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây rải rác

4:00 pm

36° / 40.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 42 %

mây rải rác

5:00 pm

34.3° / 38.3°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 48 %

mây rải rác

6:00 pm

32.2° / 37.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 58 %

mây rải rác

7:00 pm

31.3° / 36.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây cụm

8:00 pm

30.9° / 36.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 36.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

31° / 36.5°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.1° / 35.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

29.8° / 35.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 am

29.3° / 34°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

29.2° / 34.9°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây cụm

3:00 am

29.5° / 34.3°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 79 %

mây cụm

4:00 am

29° / 33.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây rải rác

5:00 am

28.4° / 33.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 81 %

mây cụm

6:00 am

28.7° / 33.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây cụm

7:00 am

30.2° / 35.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 am

32.1° / 37.5°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 63 %

mây cụm

9:00 am

34.3° / 39.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 52 %

mây cụm

10:00 am

36.2° / 40.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 44 %

mây cụm

11:00 am

38.8° / 41.3°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây cụm

12:00 pm

39.2° / 43.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 35 %

mây cụm

1:00 pm

39.9° / 43.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 34 %

mây cụm

2:00 pm

39.4° / 43.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 34 %

mây cụm

3:00 pm

39.5° / 43.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 35 %

mây cụm

4:00 pm

38° / 41.3°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây cụm

5:00 pm

35.7° / 39.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 46 %

mây cụm

6:00 pm

32.6° / 38.4°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây cụm

7:00 pm

31.5° / 37.7°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây cụm

8:00 pm

31.7° / 36.2°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.1° / 35.9°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.6° / 36.6°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 70 %

mây cụm

11:00 pm

30.6° / 35.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây cụm

12:00 am

30.9° / 35.8°

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây cụm

Dự báo thời tiết TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 28° / 39° 7.44 m/s 37% 1008 hPa 0 mm
T6 26/04 mây cụm 28° / 39° 7.31 m/s 38% 1007 hPa 0 mm
T7 27/04 mây đen u ám 28° / 40° 7.56 m/s 38% 1007 hPa 0 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 29° / 39° 6.7 m/s 52% 1009 hPa 0.34 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 28° / 40° 7.26 m/s 39% 1009 hPa 0.86 mm
T3 30/04 mây đen u ám 29° / 39° 6.49 m/s 43% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

547.41

NH3

4.81

NO

0.12

NO2

38.39

O3

10.46

PM2.5

14.13

PM10

22.81

SO2

24.8