Dự báo Thời tiết Hải Dương

28.6°

Cảm giác như 33°
mây cụm

mây cụm

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

33.7°

Nhiệt độ cao nhất

84.1%

Độ ẩm

2.01 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.4°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:28/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hải Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hải Dương
28.3° / 35.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hải Dương
25.3° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hải Dương
26.5° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hải Dương
30.2° / 36.6°

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

28.6° / 33.6°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 84 %

mây cụm

3:00 am

27.3° / 31.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.5° / 27.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 am

26.5° / 26°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 88 %

mây cụm

6:00 am

26.2° / 27.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 90 %

mây cụm

7:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 89 %

mây cụm

8:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 31.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

28.4° / 33.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

29.2° / 35.2°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.3° / 37.3°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 38.3°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.2° / 39.2°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 62 %

mây rải rác

3:00 pm

33.8° / 40.8°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 61 %

mây rải rác

4:00 pm

32.1° / 39.9°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 65 %

mây thưa

5:00 pm

30° / 36.3°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 72 %

mây thưa

6:00 pm

28.8° / 32.6°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 82 %

mây thưa

7:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 88 %

mây thưa

8:00 pm

26.9° / 27.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 27.6°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 92 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 92 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 93 %

mây thưa

12:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 96 %

mây thưa

1:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 97 %

mây thưa

2:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 98 %

mây rải rác

3:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 97 %

mây rải rác

4:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 97 %

mây rải rác

5:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 97 %

mây cụm

6:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 96 %

mây cụm

7:00 am

27.5° / 31.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 89 %

mây cụm

8:00 am

28.5° / 32.7°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 34.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.8°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 38.2°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.2° / 40.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 41.9°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 57 %

mây cụm

2:00 pm

35.3° / 42.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 54 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

35.2° / 42.7°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 52 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

34.2° / 41.7°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 57 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

31.1° / 38.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 68 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

28.3° / 33.1°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 79 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

27.5° / 30.9°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 84 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 87 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26.8° / 26.3°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 88 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

26.2° / 26.4°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 90 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

26.8° / 26.2°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 90 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 91 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

26.8° / 27.2°

Thời tiết Hải Dương

Điểm sương 92 %

bầu trời quang đãng

Dự báo thời tiết Hải Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26° / 33° 6.14 m/s 76% 1005 hPa 4.21 mm
T6 26/04 mây đen u ám 25° / 35° 6.36 m/s 71% 1003 hPa 0 mm
T7 27/04 mây rải rác 26° / 37° 5.67 m/s 57% 1002 hPa 0 mm
CN 28/04 mây rải rác 27° / 35° 6.73 m/s 62% 1004 hPa 0 mm
T2 29/04 mây cụm 26° / 36° 7.39 m/s 61% 1003 hPa 0 mm
T3 30/04 mây cụm 26° / 40° 7.71 m/s 54% 1001 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Hải Dương

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

560.76

NH3

6.84

NO

0.14

NO2

20.22

O3

9.92

PM2.5

24.37

PM10

40.55

SO2

10.97