Dự báo Thời tiết Huế

28.6°

Cảm giác như 32°
mây thưa

mây thưa

25.3°

Nhiệt độ thấp nhất

39.3°

Nhiệt độ cao nhất

89.9%

Độ ẩm

0.51 m/s

Gió

8 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:28/18:06

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Huế

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huế
38.2° / 42.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huế
29.5° / 32.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huế
26.3° / 27.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Huế
32° / 35.3°

Dự báo thời tiết Huế hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Huế

Điểm sương 89 %

mây thưa

2:00 am

27.5° / 31.8°

Thời tiết Huế

Điểm sương 88 %

mây thưa

3:00 am

28° / 30.4°

Thời tiết Huế

Điểm sương 86 %

mây thưa

4:00 am

26.8° / 26°

Thời tiết Huế

Điểm sương 83 %

mây thưa

5:00 am

27° / 27.2°

Thời tiết Huế

Điểm sương 79 %

mây rải rác

6:00 am

26.2° / 28°

Thời tiết Huế

Điểm sương 74 %

mây rải rác

7:00 am

29.5° / 32.8°

Thời tiết Huế

Điểm sương 60 %

mây rải rác

8:00 am

33.4° / 36.7°

Thời tiết Huế

Điểm sương 49 %

mây rải rác

9:00 am

36.1° / 39.6°

Thời tiết Huế

Điểm sương 41 %

mây rải rác

10:00 am

37.4° / 41.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 37 %

mây thưa

11:00 am

39.8° / 42.7°

Thời tiết Huế

Điểm sương 35 %

mây thưa

12:00 pm

39.9° / 43.2°

Thời tiết Huế

Điểm sương 34 %

mây thưa

1:00 pm

39.4° / 43.2°

Thời tiết Huế

Điểm sương 35 %

mây thưa

2:00 pm

38.5° / 42.4°

Thời tiết Huế

Điểm sương 38 %

mây rải rác

3:00 pm

36.3° / 39.8°

Thời tiết Huế

Điểm sương 42 %

mây cụm

4:00 pm

35.9° / 38.8°

Thời tiết Huế

Điểm sương 44 %

mây rải rác

5:00 pm

33° / 35.9°

Thời tiết Huế

Điểm sương 56 %

mây cụm

6:00 pm

30.6° / 33.4°

Thời tiết Huế

Điểm sương 63 %

mây cụm

7:00 pm

30.7° / 33.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 62 %

mây cụm

8:00 pm

30.2° / 32.3°

Thời tiết Huế

Điểm sương 62 %

mây cụm

9:00 pm

30.1° / 33.9°

Thời tiết Huế

Điểm sương 59 %

mây rải rác

10:00 pm

31° / 32.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 57 %

mây cụm

11:00 pm

30.5° / 33°

Thời tiết Huế

Điểm sương 56 %

mây cụm

12:00 am

30.7° / 32°

Thời tiết Huế

Điểm sương 56 %

mây cụm

1:00 am

29.1° / 31.4°

Thời tiết Huế

Điểm sương 58 %

mây cụm

2:00 am

28.8° / 30.5°

Thời tiết Huế

Điểm sương 60 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

28.3° / 29.8°

Thời tiết Huế

Điểm sương 60 %

bầu trời quang đãng

4:00 am

28.8° / 29.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 60 %

bầu trời quang đãng

5:00 am

28.8° / 29.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 59 %

bầu trời quang đãng

6:00 am

29° / 29.5°

Thời tiết Huế

Điểm sương 59 %

bầu trời quang đãng

7:00 am

31.7° / 34°

Thời tiết Huế

Điểm sương 50 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

35.7° / 38.9°

Thời tiết Huế

Điểm sương 39 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

38.6° / 41.4°

Thời tiết Huế

Điểm sương 34 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

41.5° / 44.7°

Thời tiết Huế

Điểm sương 29 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

42° / 45.9°

Thời tiết Huế

Điểm sương 27 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

42.5° / 45.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 27 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

38° / 42.7°

Thời tiết Huế

Điểm sương 35 %

mây thưa

2:00 pm

35.4° / 39.6°

Thời tiết Huế

Điểm sương 44 %

mây cụm

3:00 pm

34.8° / 37.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 47 %

mây cụm

4:00 pm

35.6° / 39.5°

Thời tiết Huế

Điểm sương 45 %

mây cụm

5:00 pm

35° / 40°

Thời tiết Huế

Điểm sương 43 %

mây cụm

6:00 pm

33.7° / 36.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 49 %

mây cụm

7:00 pm

30.1° / 33.1°

Thời tiết Huế

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Huế

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Huế

Điểm sương 78 %

mây cụm

10:00 pm

27.1° / 28°

Thời tiết Huế

Điểm sương 75 %

mây rải rác

11:00 pm

27.3° / 29.2°

Thời tiết Huế

Điểm sương 71 %

mây rải rác

12:00 am

27.7° / 29°

Thời tiết Huế

Điểm sương 69 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Huế sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây thưa 26° / 39° 4.49 m/s 35% 1005 hPa 0 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 26° / 42° 4.42 m/s 27% 1003 hPa 0.25 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 27° / 42° 3.95 m/s 28% 1003 hPa 0.12 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 28° / 41° 3.6 m/s 30% 1005 hPa 0.77 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 26° / 41° 4.68 m/s 29% 1005 hPa 1.49 mm
T3 30/04 bầu trời quang đãng 27° / 40° 3.43 m/s 32% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Huế

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

627.52

NH3

1.77

NO

0.02

NO2

9.08

O3

3.76

PM2.5

16.19

PM10

19.12

SO2

0.87