Dự báo Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

26.5°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.2°

Nhiệt độ thấp nhất

36.2°

Nhiệt độ cao nhất

86.5%

Độ ẩm

2.01 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.7°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:02

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bà Rịa - Vũng Tàu
34.6° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
27.6° / 32.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
26.4° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bà Rịa - Vũng Tàu
32° / 36°

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.8°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

29.5° / 33.5°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 36°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 61 %

mây cụm

9:00 am

33.8° / 38°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 53 %

mây cụm

10:00 am

34.9° / 38°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 48 %

mây cụm

11:00 am

35.9° / 39.6°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây cụm

12:00 pm

36.9° / 41°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 44 %

mây cụm

1:00 pm

35.5° / 39.1°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 44 %

mây cụm

2:00 pm

35° / 39.7°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây rải rác

3:00 pm

34.1° / 38.1°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 50 %

mây rải rác

4:00 pm

32.7° / 37.7°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 56 %

mây rải rác

5:00 pm

31° / 36°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mây rải rác

6:00 pm

29.9° / 34.2°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 73 %

mây rải rác

7:00 pm

29.4° / 33°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây rải rác

8:00 pm

28.4° / 33.5°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.4° / 34°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây cụm

10:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 32.5°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây cụm

12:00 am

28.5° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 30.3°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mây rải rác

3:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây rải rác

4:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 89 %

mây rải rác

5:00 am

26.7° / 26.4°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 90 %

mây cụm

6:00 am

27.1° / 27.4°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 88 %

mây cụm

7:00 am

29.9° / 34.3°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mây cụm

8:00 am

31.7° / 37.5°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

33.2° / 38.1°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

34.3° / 39°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 50 %

mây cụm

11:00 am

36.7° / 40.1°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 46 %

mây cụm

12:00 pm

36° / 41°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 44 %

mây cụm

1:00 pm

36.4° / 40.2°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 44 %

mây cụm

2:00 pm

35.4° / 40.7°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây rải rác

3:00 pm

35.3° / 39.8°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 48 %

mây cụm

4:00 pm

33.4° / 38°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 54 %

mây cụm

5:00 pm

31.9° / 37.9°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mây cụm

6:00 pm

30.3° / 34.2°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mây cụm

7:00 pm

29.6° / 34°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mây cụm

8:00 pm

28.6° / 33.4°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.4° / 32.5°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 32.3°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mây cụm

11:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây cụm

12:00 am

27.7° / 31.7°

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 26° / 36° 5.49 m/s 45% 1009 hPa 0 mm
T6 26/04 mây cụm 26° / 36° 5.46 m/s 46% 1007 hPa 0 mm
T7 27/04 mây cụm 26° / 37° 5.57 m/s 43% 1008 hPa 0 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 26° / 36° 5.12 m/s 50% 1010 hPa 0.4 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 27° / 36° 5.83 m/s 49% 1009 hPa 0.66 mm
T3 30/04 mưa nhẹ 27° / 33° 4.78 m/s 55% 1009 hPa 0.13 mm

Chất lượng không khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

330.45

NH3

2.09

NO

0

NO2

2.08

O3

31.83

PM2.5

4.11

PM10

5.86

SO2

0.91