Dự báo Thời tiết Hậu Giang

27.7°

Cảm giác như 29°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.9°

Nhiệt độ thấp nhất

39.7°

Nhiệt độ cao nhất

67%

Độ ẩm

1.56 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

20.9°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:43/18:08

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hậu Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hậu Giang
36.1° / 40.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hậu Giang
30° / 35.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hậu Giang
27.6° / 29.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hậu Giang
36° / 39.1°

Dự báo thời tiết Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

28° / 29.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 29.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 29.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 29.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 am

29.2° / 32.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

32° / 35.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 37.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

10:00 am

35.8° / 40°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

11:00 am

37.5° / 40.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

12:00 pm

39° / 42°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

1:00 pm

39.3° / 43.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.9° / 42°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.5° / 41.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.9° / 41°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.1° / 39.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.2° / 37.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 36°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.9° / 36.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

31° / 35.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.4° / 35.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 72 %

mây cụm

12:00 am

29.2° / 36°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

29.9° / 34.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mây cụm

2:00 am

29.2° / 34.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mây cụm

3:00 am

29.3° / 34.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mây cụm

4:00 am

28.4° / 33.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mây cụm

5:00 am

28.5° / 33.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây rải rác

6:00 am

28.4° / 33.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây cụm

7:00 am

30.1° / 36.9°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mây cụm

8:00 am

32.4° / 38°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 am

34.8° / 39.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

36.3° / 40.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

37.2° / 43°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.5° / 43.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

1:00 pm

40.4° / 43.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 32 %

mây đen u ám

2:00 pm

38° / 41.1°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 39 %

mưa nhẹ

3:00 pm

36.5° / 40.6°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 44 %

mưa nhẹ

4:00 pm

35.4° / 39.2°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.4° / 40°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

34.8° / 38°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 53 %

mây cụm

7:00 pm

32.8° / 37.4°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 60 %

mây cụm

8:00 pm

31.8° / 37.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

9:00 pm

31.1° / 36.3°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 67 %

mây cụm

10:00 pm

30.4° / 36.5°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mây cụm

11:00 pm

30.2° / 36°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mây rải rác

12:00 am

30.6° / 35.7°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 73 %

mây rải rác

1:00 am

29.5° / 35.8°

Thời tiết Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27° / 39° 6.47 m/s 39% 1008 hPa 0 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 28° / 40° 6.23 m/s 39% 1007 hPa 0.51 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 28° / 40° 6.08 m/s 42% 1007 hPa 1.97 mm
CN 28/04 mây đen u ám 29° / 39° 8.19 m/s 49% 1009 hPa 0 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 28° / 38° 6.83 m/s 44% 1010 hPa 0.14 mm
T3 30/04 mây đen u ám 28° / 36° 5.94 m/s 52% 1009 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Hậu Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

540.73

NH3

11.27

NO

0.03

NO2

9.34

O3

21.28

PM2.5

11.41

PM10

16.17

SO2

1.55