Dự báo Thời tiết Bình Định

30.1°

Cảm giác như 35°
mây cụm

mây cụm

26.5°

Nhiệt độ thấp nhất

31.4°

Nhiệt độ cao nhất

67.5%

Độ ẩm

4.79 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.4°

Điểm ngưng

2.14

UV

1006 hPa

Áp suất

05:14/18:05

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Định
30.3° / 35.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Định
27.5° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Định
27.7° / 30.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Định
30.6° / 35.8°

Dự báo thời tiết Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 pm

30.4° / 35.8°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 67 %

mây cụm

5:00 pm

31° / 35.3°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 68 %

mây cụm

6:00 pm

30.5° / 35.4°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 72 %

mây cụm

7:00 pm

29.2° / 34.2°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 76 %

mây cụm

8:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 33.9°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 33.6°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 32.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 31.1°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 84 %

mây cụm

3:00 am

27° / 30.2°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 84 %

mây cụm

4:00 am

27.9° / 30.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.6° / 27.6°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 31.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 33.2°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 35.6°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 37.8°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 38.8°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.8° / 39.2°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 38.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 38.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.7° / 39°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 38.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.2° / 37.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 35.5°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.5° / 34.4°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.1° / 35°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.3° / 35°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.5° / 33.2°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 32.4°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 33°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.9° / 32.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 32°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.6°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

28.3° / 31.3°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

30.1° / 35°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 37°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

33.3° / 38.3°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 39.7°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 41.3°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 41°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.4° / 42°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42.9°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.8°

Thời tiết Bình Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27° / 31° 5.53 m/s 63% 1008 hPa 0 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 27° / 33° 6.03 m/s 59% 1008 hPa 1.65 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 28° / 35° 5.73 m/s 57% 1005 hPa 0.22 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 29° / 35° 5.04 m/s 58% 1005 hPa 0.42 mm
T4 29/05 mây đen u ám 28° / 36° 5.34 m/s 58% 1005 hPa 0 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 28° / 31° 4.49 m/s 74% 1006 hPa 0.92 mm

Chất lượng không khí tại Bình Định

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

257.02

NH3

1.19

NO

0.1

NO2

1.52

O3

44.7

PM2.5

2.11

PM10

3.32

SO2

0.81