Dự báo Thời tiết Bình Phước

28.3°

Cảm giác như 32°
mây cụm

mây cụm

25.9°

Nhiệt độ thấp nhất

42.2°

Nhiệt độ cao nhất

86.8%

Độ ẩm

1.59 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:04

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Phước
37.3° / 41.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Phước
27.7° / 34°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Phước
27.6° / 30.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Phước
37.4° / 40.3°

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 am

27.1° / 31.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 85 %

mây cụm

3:00 am

28.2° / 32.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 86 %

mây cụm

4:00 am

27.3° / 31.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây cụm

5:00 am

27.8° / 30.3°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây cụm

6:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây cụm

7:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây cụm

8:00 am

31.4° / 35.8°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 59 %

mây rải rác

9:00 am

34.5° / 37.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 46 %

mây cụm

10:00 am

36° / 39.5°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 38 %

mây cụm

11:00 am

38.9° / 41°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 33 %

mây cụm

12:00 pm

40° / 43.5°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 29 %

mây cụm

1:00 pm

41.4° / 43.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 26 %

mây cụm

2:00 pm

42.8° / 44°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 24 %

mây đen u ám

3:00 pm

42.5° / 43°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 23 %

mây đen u ám

4:00 pm

40.9° / 42.4°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 29 %

mây đen u ám

5:00 pm

37.4° / 41°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.1° / 36.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

7:00 pm

31.1° / 36°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 56 %

mây cụm

8:00 pm

30.9° / 34.7°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 64 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 33.3°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.3° / 32.8°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 33.8°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 32.1°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 80 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 31.1°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 83 %

mây cụm

2:00 am

27.1° / 30.8°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây cụm

3:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây cụm

4:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 91 %

mây cụm

5:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 93 %

mây cụm

6:00 am

26.7° / 26.7°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 91 %

mây cụm

7:00 am

29.1° / 35°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 79 %

mây cụm

8:00 am

31.5° / 37°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

34.5° / 38.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

36.3° / 41.5°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 42 %

mây cụm

11:00 am

39° / 42.3°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 36 %

mây rải rác

12:00 pm

40.1° / 44.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 32 %

mây rải rác

1:00 pm

41.4° / 45°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 28 %

mây rải rác

2:00 pm

42.7° / 45.9°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 25 %

mây rải rác

3:00 pm

42.7° / 45°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 23 %

mây rải rác

4:00 pm

39.4° / 43.8°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 32 %

mây cụm

5:00 pm

37.4° / 41°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 37 %

mây cụm

6:00 pm

34.6° / 37.4°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 47 %

mây cụm

7:00 pm

31.7° / 35.3°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 33.9°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.5° / 33.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

11:00 pm

29° / 33.9°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 32.6°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 32.2°

Thời tiết Bình Phước

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26° / 42° 6.47 m/s 33% 1008 hPa 0.24 mm
T6 26/04 mưa nhẹ 26° / 42° 6.59 m/s 36% 1007 hPa 0.23 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 26° / 42° 4.59 m/s 34% 1007 hPa 0.78 mm
CN 28/04 mưa nhẹ 26° / 42° 4.93 m/s 39% 1009 hPa 0.15 mm
T2 29/04 mưa nhẹ 26° / 40° 5.43 m/s 43% 1009 hPa 2.81 mm
T3 30/04 mây đen u ám 26° / 40° 5.17 m/s 46% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Bình Phước

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

343.8

NH3

2.06

NO

0

NO2

2.38

O3

41.13

PM2.5

7.89

PM10

9.71

SO2

0.83