Dự báo Thời tiết An Giang

27.6°

Cảm giác như 28°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

41.2°

Nhiệt độ cao nhất

62.6%

Độ ẩm

2.73 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

19.5°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:42/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ An Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại An Giang
37° / 40.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại An Giang
29.5° / 34.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại An Giang
27.5° / 29.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại An Giang
36.9° / 39.2°

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 am

27.9° / 28.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 29.1°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

5:00 am

27.2° / 29.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 29.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 32.3°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 am

31.5° / 35.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

9:00 am

33.9° / 37.6°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

10:00 am

36.8° / 38.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

11:00 am

38° / 40.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 35 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.9° / 42.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 32 %

mây đen u ám

1:00 pm

40.3° / 43.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 29 %

mây đen u ám

2:00 pm

41.8° / 43.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 27 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.9° / 42°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.6° / 40.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.5° / 39.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.6° / 37.6°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.4° / 36.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

8:00 pm

31.6° / 35.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 60 %

mây cụm

9:00 pm

31.6° / 35.4°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 64 %

mây cụm

10:00 pm

30.4° / 35.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 68 %

mây cụm

11:00 pm

30.4° / 34.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 71 %

mây cụm

12:00 am

30° / 34.9°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

29.3° / 33.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

28.2° / 32.3°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 79 %

mây cụm

4:00 am

28.3° / 32.3°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 80 %

mây rải rác

5:00 am

28° / 31°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 82 %

mây rải rác

6:00 am

28.5° / 33°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 81 %

mây rải rác

7:00 am

30.8° / 35.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 73 %

mây cụm

8:00 am

32.4° / 38°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

34.9° / 39°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

10:00 am

37° / 40.2°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

38.9° / 42.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.5° / 43.6°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 33 %

mây cụm

1:00 pm

40.3° / 44.7°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 30 %

mây cụm

2:00 pm

39.1° / 42.3°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

3:00 pm

37° / 41.2°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.6° / 40°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.3° / 39.6°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 53 %

mây cụm

6:00 pm

32.6° / 37°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.7° / 35.1°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 72 %

mưa vừa

8:00 pm

30.8° / 36°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 70 %

mưa vừa

9:00 pm

30.4° / 35°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

10:00 pm

30.6° / 36.2°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.3° / 35°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

29.7° / 35.5°

Thời tiết An Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết An Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 41° 7.16 m/s 35% 1008 hPa 0.14 mm
T6 26/04 mưa vừa 28° / 40° 6.83 m/s 38% 1007 hPa 6.21 mm
T7 27/04 mưa nhẹ 28° / 40° 7.48 m/s 42% 1007 hPa 1.02 mm
CN 28/04 mây đen u ám 28° / 39° 6.51 m/s 49% 1009 hPa 0 mm
T2 29/04 mây đen u ám 28° / 38° 6.83 m/s 45% 1009 hPa 0 mm
T3 30/04 mây đen u ám 28° / 37° 6.34 m/s 48% 1008 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại An Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

433.92

NH3

9.63

NO

0

NO2

7.37

O3

33.62

PM2.5

7.49

PM10

11.11

SO2

3.49