Dự báo Thời tiết Tri Tôn - An Giang

28°

Cảm giác như 30°
mây cụm

mây cụm

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35.2°

Nhiệt độ cao nhất

69.1%

Độ ẩm

4.94 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.1°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:37/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tri Tôn - An Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tri Tôn - An Giang
33.3° / 39.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tri Tôn - An Giang
27.4° / 32°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tri Tôn - An Giang
26.8° / 27.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tri Tôn - An Giang
29.9° / 32.6°

Dự báo thời tiết Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28° / 30.2°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 69 %

mây cụm

8:00 pm

28.9° / 31.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 70 %

mây cụm

9:00 pm

28.2° / 31.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 71 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 31.9°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 73 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 31.3°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27.1° / 30.9°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 89 %

mưa vừa

2:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 33°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 35.4°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 37.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 38.4°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

33.9° / 38.1°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 39.3°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 39.9°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.5° / 39.7°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 39.3°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 37.7°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.7° / 35.1°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 33.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 33.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 32°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.3° / 31.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.7° / 31.2°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 30.9°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 84 %

mưa vừa

2:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 85 %

mưa vừa

3:00 am

27.4° / 29.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.8° / 27.6°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.6°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 32.1°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 34.8°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 35°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 36.2°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 37.7°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 38.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 38.8°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.2° / 37.8°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 37.7°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.6° / 36.2°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 36°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 33.5°

Thời tiết Tri Tôn - An Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tri Tôn - An Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.4° / 35.7° 6.63 m/s 50% 1008 hPa 1.41 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.6° / 35.5° 7.25 m/s 53% 1008 hPa 8.68 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.1° / 34.3° 7.71 m/s 54% 1007 hPa 4.53 mm
T5 20/06 mưa vừa 27.5° / 33.6° 7.74 m/s 56% 1008 hPa 8.42 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.4° / 29.2° 9 m/s 77% 1006 hPa 28.1 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.8° / 25° 7.67 m/s 93% 1006 hPa 15.99 mm

Chất lượng không khí tại Tri Tôn - An Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

364.33

NH3

4.99

NO

0.52

NO2

7.74

O3

21.99

PM2.5

4.95

PM10

6.85

SO2

3.11