Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  24.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:08
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  10.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09
T5 30/05
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  40.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:10
CN 02/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:10
T2 03/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:10

Lượng mưa Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:08

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0