Thời tiết Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.528 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

89%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

5.621 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8.8 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

86%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Châu Đức

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.34 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:08 pm