Thời tiết Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.09

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.15 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.36 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.2 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

76%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.86 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.55 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

80%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Côn Đảo

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.95 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:01 pm