Thời tiết Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

73%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

82%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.96 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Đất Đỏ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Gió

4.78 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:02 pm