Dự báo Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

27.5°

Cảm giác như 27°
mây cụm

mây cụm

24.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33°

Nhiệt độ cao nhất

86%

Độ ẩm

2.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.4°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:29/18:14

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
31.2° / 36.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
26° / 27.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.3° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu
31.6° / 35.5°

Dự báo thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

27.2° / 27.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 27.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây cụm

11:00 pm

27.3° / 27.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

27° / 26.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.3° / 30.6°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.2° / 32.7°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.8° / 34.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.3° / 35.2°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 37.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 38.6°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.8° / 38.5°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.8° / 39.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 45 %

mây rải rác

3:00 pm

34.3° / 38.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 48 %

mây cụm

4:00 pm

32.2° / 36.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 60 %

mây cụm

5:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây cụm

6:00 pm

29.8° / 34.2°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 74 %

mây cụm

7:00 pm

29.3° / 33.7°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.1° / 33°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.4° / 33.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 32.6°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.6° / 32.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 31°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 29°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 29.7°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.6° / 27.4°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.4° / 31.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.8° / 33°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

9:00 am

30° / 34.4°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

10:00 am

32° / 35.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 58 %

mây cụm

11:00 am

32.6° / 36.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.1° / 35.8°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.7° / 35.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.1° / 36°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.1° / 37.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 36.6°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.8° / 35.9°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.2° / 34.3°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 34°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.1° / 32.7°

Thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.8° / 33.9° 3.48 m/s 55% 1009 hPa 0.79 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.7° 4.59 m/s 51% 1008 hPa 3.2 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.6° / 33.9° 4.8 m/s 55% 1007 hPa 1.82 mm
T5 20/06 mưa vừa 24.6° / 31.8° 4.19 m/s 72% 1007 hPa 19.4 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.6° / 26.4° 5.02 m/s 85% 1008 hPa 10.84 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 24.7° / 26° 6.2 m/s 84% 1007 hPa 7.79 mm

Chất lượng không khí tại Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

541.23

NH3

3.53

NO

0.21

NO2

12.21

O3

14.33

PM2.5

11.34

PM10

16.84

SO2

2.58