Thời tiết Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

84%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.87

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.23 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.176 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

3.918 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

85%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.666 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Thời tiết Xuyên Mộc

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Gió

4.5 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:08 pm