Dự báo thời tiết Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:08
CN 26/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.8°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:08
T2 27/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:08
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  10.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:08
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09
T5 30/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  22.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  9.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:09

Lượng mưa Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ngày tới

Thời tiết Phú Mỹ bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:08

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0