Dự báo thời tiết Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  8.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  2.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
CN 02/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.2%
 • Lượng mưa
  8.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:34

Lượng mưa Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Giang bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0