Dự báo Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

29.2°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.2°

Nhiệt độ thấp nhất

34.8°

Nhiệt độ cao nhất

81%

Độ ẩm

1.26 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

3.31

UV

1002 hPa

Áp suất

05:13/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hiệp Hòa - Bắc Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hiệp Hòa - Bắc Giang
29.7° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hiệp Hòa - Bắc Giang
27° / 31.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hiệp Hòa - Bắc Giang
29° / 33.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hiệp Hòa - Bắc Giang
32.4° / 39.8°

Dự báo thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

30° / 35.3°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29.4° / 35.6°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 37.5°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 39.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 40.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 41°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.8° / 42°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 41°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 39.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 39°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.9° / 37.6°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.2° / 37°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

27.7° / 30.9°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 pm

27.8° / 31.8°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.7° / 31.1°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

28° / 31°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 32°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 31.3°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 31.1°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 32.8°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.9° / 34.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 am

29.9° / 36°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.4° / 37.5°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 38.5°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.5° / 38.8°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 37°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.8° / 35°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.7° / 37.9°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.7° / 39.4°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 71 %

mưa vừa

6:00 pm

31° / 37.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.6° / 36°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

28.6° / 33.1°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

29° / 33.1°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

28° / 33.7°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.6° / 32°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 32.5°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.8° / 31.4°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.5° / 31.3°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

27.6° / 31.2°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 36°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 37.2°

Thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hiệp Hòa - Bắc Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.4° / 34.6° 5.13 m/s 75% 1002 hPa 12.88 mm
T4 19/06 mưa vừa 27° / 32.4° 3.67 m/s 73% 1002 hPa 13.57 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27° / 35° 6.23 m/s 61% 1001 hPa 1.92 mm
T6 21/06 mưa vừa 28.6° / 36.1° 6.03 m/s 64% 1001 hPa 15.29 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.1° / 34.8° 6.26 m/s 61% 1002 hPa 7.12 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.3° / 34.1° 3.45 m/s 63% 1003 hPa 0.4 mm

Chất lượng không khí tại Hiệp Hòa - Bắc Giang

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1108.97

NH3

19.75

NO

11.02

NO2

33.5

O3

27.68

PM2.5

43.66

PM10

61.7

SO2

20.98