Dự báo thời tiết Lục Ngạn - Bắc Giang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Ngạn - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Lục Ngạn - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Lục Ngạn

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Mặt trời mọc/lặn

05:15/18:28

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

44%

wind

Tốc độ Gió

3.48 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

16°

UV

6.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:28 pm