Dự báo Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

34.4°

Cảm giác như 41°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

28°

Nhiệt độ thấp nhất

38.3°

Nhiệt độ cao nhất

78.1%

Độ ẩm

4.99 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

30.1°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:13/18:38

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sơn Động - Bắc Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sơn Động - Bắc Giang
34.7° / 42.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sơn Động - Bắc Giang
30.1° / 38.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sơn Động - Bắc Giang
28.3° / 33°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sơn Động - Bắc Giang
35° / 42.9°

Dự báo thời tiết Sơn Động - Bắc Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

34° / 40.9°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

35° / 42°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

32.9° / 39°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.2° / 38.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.5° / 36.6°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

1:00 am

28.3° / 33.8°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.8° / 33.1°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.6° / 32.3°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 am

28.4° / 33.7°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.9° / 33.1°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

28.3° / 33.4°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 34.9°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

30.2° / 36.4°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 39°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 40°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 40.1°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 42°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 42°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.6° / 42.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.2° / 42.9°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.5° / 43°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.6° / 41.3°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.3° / 38.8°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 75 %

mưa vừa

7:00 pm

29.2° / 36.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

8:00 pm

28.9° / 34°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 90 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

27.3° / 31.3°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 32.1°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.4° / 32°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

27.7° / 32.3°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 31.5°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

27.5° / 31.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 31.5°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 31.6°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 33.7°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 36.8°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.6°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 39.5°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 40.3°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 41.5°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34° / 41.7°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.6° / 41.2°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

36° / 42.8°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.2° / 40.4°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 63 %

mưa vừa

5:00 pm

31.2° / 38.4°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 74 %

mưa vừa

6:00 pm

30.7° / 36.4°

Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Sơn Động - Bắc Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.1° / 38.9° 6.25 m/s 60% 1002 hPa 1.73 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 27° / 35.7° 7.56 m/s 64% 1001 hPa 18.06 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.8° / 35.5° 4.66 m/s 62% 1001 hPa 10.62 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28° / 35° 5.2 m/s 66% 1001 hPa 0.1 mm
T6 21/06 mưa vừa 28.9° / 36.8° 6.54 m/s 65% 1001 hPa 7.71 mm
T7 22/06 mưa vừa 28° / 34.3° 7.39 m/s 65% 1001 hPa 12.22 mm

Chất lượng không khí tại Sơn Động - Bắc Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

795.41

NH3

8.43

NO

0

NO2

29.25

O3

27.11

PM2.5

24.89

PM10

31.62

SO2

18.11