Dự báo thời tiết Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  5.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T4 29/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  3.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  21.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  7.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Dũng - Bắc Giang 7 ngày tới

Thời tiết Yên Dũng bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 m/s

Điểm ngưng

32°

UV

3.95