Dự báo thời tiết Yên Thế - Bắc Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

35.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25°

/

35.3°

Độ ẩm

61.9%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.33

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:37

T6 26/07

26.3 oC

38.5 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

55.3%

Gió

4.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.65

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

T7 27/07

28.3 oC

36.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

28.2°

/

36.5°

Độ ẩm

57.4%

Gió

4.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

11.14

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:36

Lượng mưa Yên Thế - Bắc Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thế - Bắc Giang 3 ngày tới

Thời tiết Yên Thế bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

77%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

2.5 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0