Thời tiết Đông Hải - Bạc Liêu theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.67 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.89 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.84 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.37 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

75%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.08 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

72%

T7 27/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hải - Bạc Liêu trong 12h tới

Thời tiết Đông Hải

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.51 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:07 pm