Dự báo thời tiết Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

28.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.6°

/

28°

Độ ẩm

85.7%

Gió

8.91 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

2.49

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:21

T2 15/07

24 oC

29.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.6°

/

29°

Độ ẩm

80.6%

Gió

7.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

11.29

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:21

T3 16/07

24.9 oC

29.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.4°

/

30°

Độ ẩm

75.6%

Gió

8.09 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

4.61

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bạc Liêu bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

92%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

3.95 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0