Dự báo thời tiết Giá Rai - Bạc Liêu 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
6.77 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
6.94 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
9.93 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
9.79 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:36 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
9.84 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
10.43 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
9.33 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
6.57 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:37 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.43 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
7.24 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6.79 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
5.86 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
6.76 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Giá Rai - Bạc Liêu 30 ngày tới


Lượng mưa Giá Rai - Bạc Liêu 30 ngày tới

Thời tiết Giá Rai

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:36/18:12

Nhiệt độ Thấp/Cao

29°

/

35°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

73%

wind

Tốc độ Gió

5.15 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:12 pm