Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.2%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  15.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  4.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:33
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.6%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.4%
 • Lượng mưa
  6.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34

Lượng mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:32

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0