Dự báo thời tiết Bến Tre 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  2.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:09
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.6%
 • Lượng mưa
  12.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:09
T5 23/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:09
T6 24/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  7.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.6°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:10
T7 25/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  11.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:10
CN 26/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  8.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:10
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:11

Lượng mưa Bến Tre 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre 7 ngày tới

Thời tiết Bến Tre bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:09

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

4.39