Dự báo Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

25.4°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.9°

Nhiệt độ thấp nhất

26°

Nhiệt độ cao nhất

95.4%

Độ ẩm

1.46 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

2.88

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ba Tri - Bến Tre

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ba Tri - Bến Tre
23.7° / 25.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ba Tri - Bến Tre
23.7° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ba Tri - Bến Tre
24.6° / 25.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ba Tri - Bến Tre
24.3° / 25.5°

Dự báo thời tiết Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.7° / 26.4°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 pm

24.5° / 26.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

24.8° / 25.8°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

24.1° / 26°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.3° / 25.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.1° / 25.2°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.3° / 25.1°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

24.4° / 25.8°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.3° / 25.3°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25.6°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 25.4°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 25°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.2° / 25.4°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 32.6°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 34.2°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31.6° / 35.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 36.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.9° / 36.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 69 %

mưa vừa

2:00 pm

30.7° / 35.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 76 %

mưa vừa

3:00 pm

29.4° / 35.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 78 %

mưa vừa

4:00 pm

29.2° / 34.4°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26.1° / 27.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 25.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.8° / 25.1°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.3°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Ba Tri - Bến Tre

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Ba Tri - Bến Tre sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24° / 25.9° 2.24 m/s 96% 1008 hPa 8.75 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.2° / 32° 3.2 m/s 61% 1008 hPa 12.85 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25° / 26° 2.48 m/s 92% 1011 hPa 7.76 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 23.8° / 32.5° 3.36 m/s 66% 1010 hPa 3.57 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.3° / 33.7° 3.46 m/s 63% 1010 hPa 3.84 mm
CN 30/06 mưa vừa 24.5° / 31.9° 3.65 m/s 65% 1009 hPa 8 mm

Chất lượng không khí tại Ba Tri - Bến Tre

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

534.36

NH3

4.79

NO

0.35

NO2

6.44

O3

49.44

PM2.5

13.55

PM10

16.23

SO2

3.15