Dự báo Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

28°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

35.3°

Nhiệt độ cao nhất

74.7%

Độ ẩm

2.89 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.5°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chợ Lách - Bến Tre

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chợ Lách - Bến Tre
34.8° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chợ Lách - Bến Tre
27.7° / 31°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chợ Lách - Bến Tre
25.3° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chợ Lách - Bến Tre
30° / 34°

Dự báo thời tiết Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.8° / 32.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.6° / 31.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 31°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 31.8°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 27°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 31.5°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 34.3°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 am

32.6° / 35.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 37°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

11:00 am

35.8° / 39.5°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.3° / 40.9°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.8° / 38.3°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.3° / 37.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34° / 37.7°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.1° / 38.1°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 37.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.1° / 34.9°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 33.1°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.7° / 31.3°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.4° / 30.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 30.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 30.7°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 27.9°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.1°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 31.7°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 am

29.1° / 34°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 36.9°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

33.8° / 37.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 38.9°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.4° / 39.8°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 37.6°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 51 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.5° / 37.5°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.6° / 37.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 36.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.2° / 35.2°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 33.4°

Thời tiết Chợ Lách - Bến Tre

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Chợ Lách - Bến Tre sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 25.4° / 35.7° 3 m/s 45% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.9° / 36.9° 3.56 m/s 44% 1007 hPa 0.44 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.3° / 35.5° 4.53 m/s 47% 1007 hPa 0.1 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 24.1° / 32.3° 5 m/s 58% 1007 hPa 62.37 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.7° / 27.1° 4.38 m/s 91% 1008 hPa 56.18 mm
T7 22/06 mưa vừa 23.7° / 24.6° 4.72 m/s 95% 1008 hPa 17.2 mm

Chất lượng không khí tại Chợ Lách - Bến Tre

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

621.14

NH3

5.15

NO

0.64

NO2

13.47

O3

15.31

PM2.5

13.77

PM10

18.75

SO2

3.88