Dự báo thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 3 ngày tới

Hôm nay

23.5 oC

31.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

23.4°

/

31.2°

Độ ẩm

64.2%

Gió

5.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

9.49

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:19

T2 22/07

24.1 oC

32.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.1°

/

33°

Độ ẩm

58.8%

Gió

5.48 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

11.85

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

24.7 oC

31.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25°

/

31.3°

Độ ẩm

74.8%

Gió

4.83 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.7°

UV

11.56

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Bến Tre bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

92%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 hPa

Gió

1.76 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0