Dự báo thời tiết Bình Định 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  15.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:13
CN 23/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:13
T2 24/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:13
T3 25/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:13
T4 26/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  5.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:13
T5 27/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.5%
 • Lượng mưa
  3.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:14
T6 28/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  3.18 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:14

Lượng mưa Bình Định 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định 7 ngày tới

Thời tiết Bình Định bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:13

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

9.72