Dự báo thời tiết An Lão - Bình Định 3 ngày tới

Hôm nay

27.3 oC

34.5 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

27.8°

/

34.4°

Độ ẩm

62.1%

Gió

7.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

11.84

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:13

T3 23/07

28.7 oC

32.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

28.9°

/

32.9°

Độ ẩm

58.6%

Gió

8.25 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

11.17

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:13

T4 24/07

27.8 oC

33.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

27.1°

/

33.2°

Độ ẩm

63.5%

Gió

8.61 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

8.64

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:13

Lượng mưa An Lão - Bình Định 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Lão - Bình Định 3 ngày tới

Thời tiết An Lão bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

4.64 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0