Dự báo Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

28.3°

Cảm giác như 33°
mây cụm

mây cụm

25°

Nhiệt độ thấp nhất

33.4°

Nhiệt độ cao nhất

77.9%

Độ ẩm

3.44 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:15/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hoài Ân - Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hoài Ân - Bình Định
31.6° / 38.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hoài Ân - Bình Định
27.5° / 33.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hoài Ân - Bình Định
27° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hoài Ân - Bình Định
30.6° / 36.1°

Dự báo thời tiết Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

28.1° / 33.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 77 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 33.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

29.8° / 32.1°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

28.6° / 32.5°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 30.4°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 30.3°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 31.5°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.7° / 33.3°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

31.9° / 35.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 38.5°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 39.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây cụm

12:00 pm

34.7° / 40.9°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 40.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.4° / 38.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.4° / 37.3°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 37°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.8° / 38.9°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 36.2°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 35.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 34.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 77 %

mây cụm

9:00 pm

29.6° / 34.3°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 78 %

mây cụm

10:00 pm

29.1° / 33°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.1° / 33.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 am

29.7° / 33.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

29.2° / 32.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 32.5°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 32.2°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 am

28.3° / 31.1°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 am

28.7° / 31.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 am

28.2° / 32.2°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

7:00 am

31° / 34.2°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 am

31.7° / 36.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 61 %

mây cụm

9:00 am

33° / 38.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 57 %

mây cụm

10:00 am

34.6° / 39°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 54 %

mây cụm

11:00 am

34.2° / 40.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

34.3° / 40.8°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây cụm

1:00 pm

35° / 40.3°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.8° / 37.4°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.4° / 36.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.4° / 38°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 80 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 33.6°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

26.3° / 26.7°

Thời tiết Hoài Ân - Bình Định

Điểm sương 94 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Hoài Ân - Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.5° / 33.2° 6.35 m/s 58% 1006 hPa 0.27 mm
T3 18/06 mây cụm 28.8° / 35° 7.43 m/s 55% 1005 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 27° / 34.1° 8.36 m/s 53% 1004 hPa 5.83 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.6° 5.49 m/s 55% 1004 hPa 2.48 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.6° / 32.9° 4.37 m/s 61% 1005 hPa 2.51 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 27° / 32.1° 3.5 m/s 62% 1004 hPa 1.49 mm

Chất lượng không khí tại Hoài Ân - Bình Định

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

655.22

NH3

10.59

NO

0

NO2

13.48

O3

27.9

PM2.5

19.08

PM10

24.42

SO2

4.26